Home Fashion Milano Fashion Week, D. Paura presenta Labirinto Magico