Home Fashion Milano Fashion Week, MooRER Uomo P/E 2022. Scenari urbani e naturali